มิสเตอร์พัทยา หล่อใจละลายเนื้อแน่น

Mr. Pattaya Healthy Guys Challenge 2017
ชนะเลิศ : พนาสูทย์ เดชพรมมินทร
รองอันดับ 1 : เจษฎากร ศรีพอนเขต
รองอันดับ 2 : ณัฐพงศ์ ปัญญาชนะกุล
รองอันดับ 3 : เจษฎากร เหมือนงาม
รองอันดับ 4 : วิทวัส แก้วพรรณนา
#มิสเตอร์พัทยา #มิสเตอร์พัทยา2017 #MrPattayaHealthyGuysChallenge #MrPattayaHealthyGuysChallenge2017

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *