คำชะโนด กลายเป็น เมืองบาดาล ที่อยู่ของพญานาค

วังบาดาลของจริงปรากฎตัวขึ้น เมืองคำชะโนด ที่สักการะบูชาวันนี้กลายเป็นเมืองบาดาลที่ถูดสั่งปิดชั่วคราวเพราะถูกน้ำท่วม

 

#คำชะโนด
วันนี้ 29 กรกฎาคม 2560
ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการและ จนท.หลายๆฝ่าย ได้ประเมินสถานการณ์น้ำในคำชะโนด เนื่องจากปริมาณน้ำฝนที่สูงขึ้นอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง เพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวจึงได้ประชาสัมพันธ์ให้ทราบว่า จะทำการปิดคำชะโนด เป็นการชั่วคราว ตั้งแต่เวลานี้เป็นต้นไปครับ และเมื่อเปิดอีกครั้งจะแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ทราบอีกต่อไป
#ทั้งนี้ก็เพื่อความปลอดภัยของประชาชน และเพื่อให้ประชาชนที่กำลังจะเดินทางมาได้รับทราบโดยทั่วกัน
ด้วยความรักและความปรารถนาดี ตำรวจภูธรดงเย็น
#ช่วยๆกันแชร์หน่อยนะครับ

 

องค์พญานาคาธิบดีศรีสุทโธวิสุทธิเทวา เป็นพญานาคราชที่อยู่ตระกลูเอราปัถถะ พระองค์มีพระวรกายเป็นสีเขียวเข้ม ปล้องพระ นาภี (ท้อง) และพระเศียรเป็นสีทอง เป็นพญานาคราชประจำองค์ท้าวสักกะเทวราช (พระอินทร์) ซึ่งเป็นพระโอรสของ พญานาโคศิรินาคราชกับนางพญาศรีนคราบาดาล (แม่ย่าศรีเมือง) ปกครองพญานาคฝั่งประเทศไทยทั้งหมด โดยเฉพาะบริเวณภาคอิสานเกือบทั้งหมด เวียงวังอยู่ที่คำชะโนด หรือวังนาคินทร์ ซึ่งเป็นที่เชื่อมต่อระหว่างโลกมนุษย์กับเมืองบาดาล ซึ่งทั้งหมดอยู่ ๓ แห่ง คือ

๑. หนองคันแท บริเวณตอนใต้ของธิเบต ประเทศจีน
๒. บริเวณประเทศลาว กรุงเวียงจันทร์ ตอนนี้สร้างพระธาตุหลวงนครเวียงจันทร์ปิดทางขึ้นลงเรียบร้อยแล้ว และ
๓. ที่พรหมประกายโลกหรือวังนาคินทร์ คำชะโนด อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี)

เจ้าปู่ศรีสุทโธฯ มีพระชายาหลายพระองค์ แต่ที่เป็นมเหสีเอกคู่บารมี คือ นางพญานาคิณีศรีปทุมมาวิสุทธิเทวี องค์ศรีปทุมมานาคิณีวิสุทธิเทวี เป็นนางพญานาคิณีผู้ยิ่งใหญ่เคียงคู่องค์นาคาธิบดีศรีสุทโธฯ พระสวามี แห่งวังนาคินทร์พรหมประกายโลกคำชะโนด ทรงเป็นนางพญานาคิณี ผู้มีน้ำพระทัยเมตตาปรานีต่อมนุษย์ทั้งหลายทั้งปวง สร้างทานบารมีต่อสัตว์ผู้ยากทั้งหลายอย่างไม่จบไม่สิ้น เป็นจ้าวย่านาคีที่ลูกหลานกราบไหว้ และรู้จักมากที่สุด มีพระวรกายสีเขียวตองอ่อน เศียร และปล้องพระนาภีสีทององค์นางพญานาคิณีศรีปทุมมาวิสุทธิเทวี อยู่ในตระกลูเอราปัถถะ เป็นพระมเหสีองค์พญานาคาธิบดีศรีสุทโธวิสุทธิเทวา เป็นพญานาคิณีที่มีพระวรกายเป็นสีเขียวตองอ่อน ปล้องพระนาภี (ท้อง) และพระเศียรเป็นสีทอง พระองค์เป็นเจ้าย่าที่มีน้ำพระทัยใจดีเป็นเลิศประเสริฐนักหนา

เจ้าปู่ศรีสุทโธฯ มีพระชายาหลายพระองค์ แต่ที่เป็นมเหสีเอกคู่บารมี คือ นางพญานาคิณีศรีปทุมมาวิสุทธิเทวี องค์ศรีปทุมมานาคิณีวิสุทธิเทวี เป็นนางพญานาคิณีผู้ยิ่งใหญ่เคียงคู่องค์นาคาธิบดีศรีสุทโธฯ พระสวามี แห่งวังนาคินทร์พรหมประกายโลกคำชะโนด ทรงเป็นนางพญานาคิณี ผู้มีน้ำพระทัยเมตตาปรานีต่อมนุษย์ทั้งหลายทั้งปวง สร้างทานบารมีต่อสัตว์ผู้ยากทั้งหลายอย่างไม่จบไม่สิ้น เป็นจ้าวย่านาคีที่ลูกหลานกราบไหว้ และรู้จักมากที่สุด มีพระวรกายสีเขียวตองอ่อน เศียร และปล้องพระนาภีสีทององค์นางพญานาคิณีศรีปทุมมาวิสุทธิเทวี อยู่ในตระกลูเอราปัถถะ เป็นพระมเหสีองค์พญานาคาธิบดีศรีสุทโธวิสุทธิเทวา เป็นพญานาคิณีที่มีพระวรกายเป็นสีเขียวตองอ่อน ปล้องพระนาภี (ท้อง) และพระเศียรเป็นสีทอง พระองค์เป็นเจ้าย่าที่มีน้ำพระทัยใจดีเป็นเลิศประเสริฐนักหนา

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *