ปลด 5 สาวงามมิสแกรนด์2017 ไม่ปฎิบัติหน้าที่ให้ครบวาระ

ปลดฟ้าแล่บ ตัวแทนสาวงามจากกองประกวด Miss Grand Thailand ที่ได้ทำการร่อนจดหมายด่วน สั่งปลด มิสแกรนด์ 5 จังหวัดรวด โทษฐานที่ไปประกวดเวทีอื่นในขณะดำรงตำแหน่ง มิสแกรนด์ไทยแลนด์ 2017 ในระดับจังหวัดอยู่ ซึ่งสาวงามทุกจังหวัดยังคงต้องปฎิบัติหน้าที่ในส่วนของจังหวัด และยังคงต้องปฎิบัติหน้าจนครบวาระการประกวดในปีต่อไป

โดยข้อความที่ประกาศมีดังนี้

Official Announcement

เนื่องจากทางกองประกวดมิสแกรนด์ไทยแลนด์ ได้รับการร้องเรียนจากหน่วยงานและผู้สนับสนุนการประกวดในบางจังหวัด เรื่อง มิสแกรนด์บางจังหวัดที่ยังคงดำรงตำแหน่งอยู่ในปี 2017 ที่ยังคงต้องปฎิบัติหน้าที่ช่วยเหลือจังหวัดในนามมิสแกรนด์จังหวัดนั้นๆ โดยยังไม่หมดวาระและยังไม่ได้อำลาตำแหน่ง ส่งมอบหน้าที่ให้มิสแกรนด์คนต่อไป ซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งวัตถุประสงค์สำคัญที่กองประกวดมิสแกรนด์ไทยแลนด์ได้ประกาศไปแล้วว่า การประกวดมิสแกรนด์ทั้ง 77 จังหวัดจะทำให้ทุกจังหวัดมีนางงามของตนเองไว้ช่วยทำงานและประชาสัมพันธ์ตลอดทั้งปี
แต่เนื่องด้วยมีตัวแทนมิสแกรนด์บางจังหวัด ประจำปี 2017 ที่ยังคงดำรงตำแหน่ง อยู่ในขณะนี้ ไปประกวดต่อในเวทีระดับประเทศ นอกจากนั้นมิสแกรนด์บางคนยังเปลี่ยนชื่อจังหวัดของตนเองเป็นคนละจังหวัดจากเดิม ซึ่งเป็นการกระทำที่ไม่เหมาะสม และไม่ให้เกียรติในฐานะมิสแกรนด์ในจังหวัดนั้นๆ และยังก่อให้เกิดความสับสน เข้าใจผิดของคนในจังหวัดได้ อันจะส่งผลกระทบต่อชื่อและเครื่องหมายการค้าของมิสแกรนด์ไทยแลนด์
ส่วนการประกวดต่อในเวทีระดับนานาชาติที่ถือเป็นการต่อยอดนั้น ทางกองประกวดเล็งเห็นว่าสามารถพึงกระทำได้ เพราะไม่ใช่เวทีในประดับประเทศไทย เพราะผู้ดำรงตำแหน่งมีตำแหน่งชนะเลิศในจังหวัดนั้นๆอยู่แล้ว แต่การจะไปประกวดระดับนานาชาติอาจจะต้องแจ้งต่อกองประกวดมิสแกรนด์ไทยแลนด์ให้ทราบก่อนเช่นเดียวกัน
ทางกองประกวดเล็งเห็นถึงความตั้งใจในการสรรหาตัวแทนของ Provincial Director ( PD) ทุกท่าน รวมถึงความมุ่งมั่นในการเป็นตัวแทนของมิสแกรนด์ประจำจังหวัดของทุกๆท่าน และการทำงานร่วมกันที่มีมาตรฐานและความยั่งยืนอยู่บนหลักการและเหตุผลที่ถูกต้อง ทางกองประกวดมิสแกรนด์ไทยแลนด์ จึงขอสั่งปลดตัวแทนมิสแกรนด์ประจำจังหวัดประจำปี 2017 ที่ได้กำลังเข้าร่วมการประกวดเวทีอื่นในระดับประเทศ ดังนี้

1. นางสาวเกศโมฬี สุขแก้ว มิสแกรนด์อ่างทอง 2017

2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงชลธิชา พิมพสุทธ์ มิสแกรนด์อำนาจเจริญ 2017

3. นางสาวนัธนันท์กานต์ หรี่จินดา มิสแกรนด์หนองคาย 2017

4. นางสาวอรวรรณ ศรีพนมวรรณ มิสแกรนด์พังงา 2017

5.นางสาววรรณษภรณ์ วุฒิวัฒนากุล มิสแกรนด์แม่ฮ่องสอน 2017

จึงประกาศมาให้ทราบ และมีผลตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

กองประกวดมิสแกรนด์ไทยแลนด์
#นับจากนี้ทุกพื้นที่มีแต่แกรนด์
#เวทีอันดับ1ของประเทศไทย
#missgrandthailand

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *