องค์การช่วยเหลือเด็ก Save the Children จัดงาน “Road Safety Zone for Kids” ขับขี่ปลอดภัยใส่ใจกันน็อก

องค์การช่วยเหลือเด็ก Save the Children ผู้นำในการดำเนินงานเพื่อสิทธิเด็กทั่วโลก และในปี พ.ศ. 2562 นับเป็นการฉลองครบรอบ 100 ปี Save the Children ได้มีการจัดงาน “Road Safety Zone for Kids” ขับขี่ปลอดภัยใส่ใจกันน็อก หนึ่งในกิจกรรมภายใต้ “โครงการ 7 เปอร์เซ็นต์” และได้เชิญชวนทุก ๆ คนในสังคมไทยมาร่วมสร้างสรรค์ พื้นที่ปลอดภัยสำหรับเด็ก โดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่ปลอดภัยบนท้องถนน ในประเทศไทย ทุก ๆ วัน มีเด็กวัยเรียนราว 1.3 ล้านคน เดินทางด้วยรถจักรยานยนต์ ในจำนวนนี้มีเพียงร้อยละ 7 เท่านั้นที่สวมหมวกนิรภัย และประเทศไทยก็ได้รับการจัดอันดับให้เป็นที่ 1 ในภูมิภาคเอเชีย จากสถิติผู้ได้รับการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติภัยทางถนนในแต่ละปี มีเด็กกว่า 2,600 คนโดยประมาณ หรือมากกว่า 7 คนต่อวันเสียชีวิต และเกือบ 200 คนต่อวัน ได้รับบาดเจ็บและพิการ หรือกว่า 72,000 คนต่อปี (ที่มา: รายงานสถานการณ์โลกด้านความปลอดภัยทางถนน ปี พ.ศ. 2558 โดยองค์การอนามัยโลก) ความสูญเสียเหล่านี้สามารถป้องกันได้ ด้วยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในสังคม โดยเริ่มที่ครอบครัว โรงเรียน ชุมชน และรวมถึงภาคธุรกิจ โดยพวกเราทุกคนร่วม “ลงมือทำ”เพื่อให้เด็กทุกคน ที่เดินทางด้วยรถจักรยานยนต์สวมหมวกนิรภัยทุกครั้ง เพื่อลดการบาดเจ็บ พิการทางสมอง และเสียชีวิตจากอุบัติภัยทางถนน

Save the Children ได้ริเริ่ม และดำเนินการ “โครงการ 7 เปอร์เซ็นต์” ตั้งแต่เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2557 ต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความตระหนักให้เห็นความสำคัญของการสวมหมวกนิรภัยแก่คนในสังคม และเรียกร้องให้ทุกฝ่ายในสังคมร่วมดูแลให้เด็ก ๆ สวมหมวกนิรภัยทุกครั้งที่เดินทางด้วยรถจักรยานยนต์เพื่อให้เกิดพื้นที่ปลอดภัยสำหรับเด็ก ซึ่งเป็นหนึ่งในกลุ่มผู้ใช้ถนนที่เปราะบาง

Save the Children เป็นองค์กรระหว่างประเทศ ที่ไม่แสวงผลกำไร ก่อตั้งขึ้นครั้งแรก ณ ประเทศอังกฤษ ในปี พ.ศ. 2462 โดยมีบทบาทสำคัญในการทำงานด้านสิทธิเด็กมานานกว่า 100 ปี ปัจจุบัน Save the Children ได้ให้ความคุ้มครองและความช่วยเหลือแก่เด็กและเยาวชนกว่า 120 ประเทศทั่วโลก รวมถึงประเทศไทย โดยเริ่มปฏิบัติงาน และดำเนินกิจกรรม
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2527 เป็นต้นมา Save the Children ทำงานกับทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ เอกชน และชุมชนร่วมขับเคลื่อนเรื่องสิทธิเด็ก ไม่ว่าจะเป็นสิทธิการอยู่รอด สิทธิการได้รับการพัฒนา และสิทธิในการได้รับการปกป้องคุ้มครอง เป็นต้น

คุณไคนัน ฮาวตัน (Cynan Houghton) ตำแหน่งรักษาการผู้อำนวยการ Save the Children สำนักงานประเทศไทย เปิดเผยว่า “ตลอดระยะเวลาการทำงานที่ผ่านมากว่า 500 โรงเรียน เราได้สร้างแกนนำการเปลี่ยนแปลงในพื้นที่เพื่อส่งเสริมกิจกรรมความปลอดภัยในโรงเรียน และต่อยอดให้เกิด “พื้นที่ปลอดภัยทางถนนสำหรับเด็ก” (Road Safety Zone for Kids) โดยการดำเนินงานในการสร้างนโยบาย และมาตรการความปลอดภัยทางถนนสำหรับเด็กอย่างมีส่วนร่วม โดยการทำงานในพื้นที่นำร่อง 8 เขตในกรุงเทพฯ ได้แก่สำนักงานเขตภาษีเจริญ สำนักงานเขตดอนเมือง สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย สำนักงานเขตประเวศ สำนักงานเขตยานนาวา สำนักงานเขตวังทองหลาง สำนักงานเขตมีนบุรี สำนักงานเขตบางกะปิ ร่วมกับคุณครู พ่อแม่ ผู้ปกครอง ชุมชน ผู้แทนจากสำนักงานเขต เทศกิจ และตำรวจจราจร ให้มีส่วนร่วมในการออกข้อเสนอมาตรการ และขยายผลไปสู่การปฏิบัติจริงเพื่อสร้างความร่วมมือในการสร้างเขตพื้นที่ปลอดภัยทางถนนสำหรับเด็ก” 
“ผมต้องขอขอบคุณทุก ๆ ท่าน สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ กองบัญชาการตำรวจนครบาล ภาคีเครือข่ายภาครัฐและเอกชน คุณครู นักเรียน พ่อแม่ผู้ปกครอง และผู้ใช้รถใช้ถนนทุกท่าน สำหรับการตอบรับ และความร่วมมือ ในการสร้างสรรค์พื้นที่ปลอดภัยทางถนนสำหรับเด็ก ๆ” คุณไคนัน ฮาวตัน กล่าวปิดท้าย

สำหรับงาน “Road Safety Zone for Kids” ขับขี่ปลอดภัยใส่ใจกันน็อก จัดขึ้นในวันเสาร์ และวันอาทิตย์ ที่ 16-17 มีนาคม 2562 ณ ศูนย์การค้า เซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต ตั้งแต่เวลา 10.30 น.เป็นต้นไป ภายในงานคุณจะพบกับกิจกรรมการเรียนรู้มากมายใน Zone ต่าง ๆ ที่จัดขึ้นสำหรับให้เด็ก ๆ และครอบครัว โดยมีกิจกรรมเสริมสร้างความคิด และสนับสนุนการเรียนรู้ในรูปแบบชวนคิดอย่างสร้างสรรค์ พร้อมแชร์ประสบการณ์และสาระดีๆ จากผู้เชี่ยวชาญในการใช้รถใช้ถนน ทั้งยังช่วยกระชับความสัมพันธ์ในครอบครัว เริ่มต้นการสร้างความเข้าใจ และสร้างพื้นฐาน พื้นที่ความปลอดภัยทางถนนสำหรับเด็กได้อีกด้วย

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *